Τα ενεχυροδανειστήρια που θαρρείς είχαν ξεχαστεί μέσα στη λήθη του χρόνου, μέσα σε μια πρακτική εκσυγχρονιστικών τάσεων, επανήλθαν δυναμικά στην οικονομική ζωή των πολιτών, στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν σε συνδυασμό με τις αυξητικές τάσεις στην τιμή χρυσού, όπως αυτές παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια επανέφεραν τα ενεχυροδανειστήρια στο επίκεντρο καθημερινών συναλλαγών.

Το προ μνημονιακό οικονομικό ...
Περισσότερα

Ο πιο γνωστός τύπος ενεχύρου είναι το ενέχυρο σε πράγμα. Ο ιδιώτης ή η επιχείρηση που χρειάζεται άμεσα μετρητά απευθύνεται σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, το οποίο εκτιμάει την αξία του πράγματος, και δίνει ως δάνειο χρήματα ίσης ή μικρότερης αξίας με αυτή του πράγματος. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης παραδίδει το πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι κόσμημα, ρολόι ή οποιοδήποτε τιμαλφές αλλά και αυτοκίνητο ή κάποιο άλλο μηχάνημα μεγάλης αξίας, στο ενεχυροδανειστήριο. Συμφωνείται η αμοιβή του ενεχυροδανειστηρίου για τη φύλαξη του πράγματος σε ασφαλές σημείο, αμοιβή που συγχρόνως αποτελεί και τους τόκους για την παροχή του δανείου. Παράλληλα, συμφωνείται και η ημερομηνία, στην οποία πρέπει να επιστραφεί το δάνειο...

Περισσότερα

Ο χώρος της εστίασης είναι ίσως ο μόνος κλάδος μαζί με αυτόν του τουρισμού, ο οποίος πηγαίνει καλά στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, διαθέτουν χρήματα πλέον μόνο για μικρές διασκεδάσεις και έτσι τα μπαρ, οι καφετέριες και τα εστιατόρια ανοίγουν το ένα μετά το άλλο. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν είναι λίγοι αυτοί που σκέφτονται να ανοίξουν μία δική τους επιχείρηση είτε για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους είτε για να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτή ως απάντηση στην ανεργία...

Περισσότερα

Στην αγορά χρυσού η σύμβαση ενεχύρου αποτελεί μία σύμβαση εμπράγματης ασφάλειας για τα αντικείμενα που θέλετε να ενεχυριάσετε. Κάτι αντίστοιχο με την υποθήκη για τα ακίνητα. Η σύμβαση αυτή δημιουργείται για να εξασφαλισθεί ο δανειστής καθώς και ο δανειζόμενος. Αφού ελοχεύει ο κίνδυνος, όταν κάποιος παρέχει δάνειο, να μην εισπράξει πίσω το αρχικό ποσό και τους συμφωνημένους τόκους. Για να αποφευχθεί αυτή η πιθανότητα, ο δανειστής χορηγεί την πίστωση μόνο αν του παρασχεθεί κάποια ασφάλεια, δηλαδή αν αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα πάνω στο αντικείμενο. Όμως με την ίδια σύμβαση εξασφαλίζεται και ο δανειζόμενος αφού του εγγυάται πως θα λάβει πίσω το ενέχυρο, στην κατάσταση που το παρέδωσε...

Περισσότερα

Η οικονομική κρίση μαστίζει τη χώρα μας εδώ και χρόνια και συνεχίζει να κρατά καλά δυστυχώς. Παντού ξεπροβάλλουν σιγά-σιγά μαγαζιά για αγορά χρυσού ή αλλιώς τα γνωστά σε όλους μας ενεχυροδανειστήρια...

Περισσότερα

Ο ενεχυροδανεισμός τότε και σήμερα

Οικονομία

Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, πολύς κόσμος βρέθηκε στην ανάγκη να ρευστοποιήσει τα πολύτιμα αντικείμενα που έχει στην κατοχή του προκειμένου να διευκολυνθεί οικονομικά. Η συγκεκριμένη ανάγκη οδήγησε τα ενεχυροδανειστήρια και τις αγορές χρυσού σε άνθηση με μικρά καταστήματα να ξεπηδούν σχεδόν σε κάθε ελληνική γειτονιά, πολλά από αυτά αμφιβόλου αξιοπιστίας. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η «ευκολία» με την οποία χορηγούνται οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος του ενεχυροδανειστή σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα...

Περισσότερα