Τα ενεχυροδανειστήρια που θαρρείς είχαν ξεχαστεί μέσα στη λήθη του χρόνου, μέσα σε μια πρακτική εκσυγχρονιστικών τάσεων, επανήλθαν δυναμικά στην οικονομική ζωή των πολιτών, στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν σε συνδυασμό με τις αυξητικές τάσεις στην τιμή χρυσού, όπως αυτές παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια επανέφεραν τα ενεχυροδανειστήρια στο επίκεντρο καθημερινών συναλλαγών.

Το προ μνημονιακό οικονομικό περιβάλλον

Η αλήθεια είναι ότι η λειτουργία τους δεν είχε σταματήσει ποτέ. Ωστόσο είχε συρρικνωθεί δραστικά ο κύκλος εργασιών τους καθώς η δανειοδοτική πολιτική των τραπεζών είχε δημιουργήσει ένα ευνοϊκό έστω και φαινομενικά περιβάλλον για τους οικονομικά ενεργούς πολίτες. Τα αιτήματα για δάνεια αντιμετωπίζονταν θετικά από τις τράπεζες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα. Η αγορά «πλημμύρισε» με επιχειρηματικά, στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια. Ακόμα και με διακοποδάνεια ενώ οι τράπεζες κυριολεκτικά πολιορκούσαν τους πολίτες για να τους πείσουν να λάβουν πιστωτικές κάρτες.

Ενεχυροδανειστηριο.gr - Ανταλλαγή χρημάτων με αντικείμενο

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου

Σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και μια κατάσταση που χαρακτηριζόταν από μια σχετική οικονομική ευμάρεια. Η οποία εν πολλοίς αποδείχτηκε τεχνητή και βασισμένη σε σαθρά θεμέλια. Η αλήθεια είναι ότι η αστικοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας πέρασε από πολλά στάδια. Ο λαός βίωνε πολύ δύσκολες καταστάσεις μέχρι να φτάσει σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Αυτό το υψηλό βιοτικό επίπεδο άρχισε να διαμορφώνεται κατά τις δεκαετίες ’70 και κυρίως ’80. Από ένα σημείο και μετά όμως η οικονομική ευδαιμονία δε βασίστηκε στην παραγωγή αλλά στην κατανάλωση και το δανεισμό των τραπεζών.

Η οικονομική κρίση και η πρότερη αποταμίευση

Η εμβάθυνση της οικονομικής κρίση στην ουσία βρήκε ανέτοιμους του Έλληνες πολίτες, για να την αντιμετωπίσουν με επιτυχία. Το απότομο «κλείσιμο» της ροής των τραπεζικών δανείων σε συνδυασμό με τη δραστική περικοπή των εισοδημάτων συνέτεινε στη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ασφυξίας.

Ωστόσο η πρακτική της αποταμίευσης, που λειτούργησε σε πολλές οικογένειες, αποδείχτηκε σωτήρια για πολλά νοικοκυριά. Τα αποθέματα σε χρήματα, καταθέσεις και χρυσό αποδείχτηκαν αναγκαία και πολύτιμα. Ειδικά η αγορά χρυσού πέρασε σε διαφορετικές φάσεις, καθώς στα χρόνια των πρώτων μνημονίων και της έντονης οικονομικής αβεβαιότητας είδαμε την τιμή χρυσού να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα και συνάμα απρόβλεπτα ύψη.

Ενεχυροδανειστηριο.gr - Ενέχυροδανειστήριο

Ο ρόλος των ενεχυροδανειστηρίων

Σε αυτό το γίγνεσθαι διαπιστώνεται μια δυναμική επανεμφάνιση για τα ενεχυροδανειστήρια. Με τα κατάλληλα εργαλεία έχουν τη δυνατότητα για σωστή αποτίμηση της αξίας πολύτιμων μετάλλων, δη του χρυσού ώστε να το αγοράζουν ή να το λαμβάνουν ως ενέχυρο. Σε κάθε περίπτωση λειτουργούν θετικά στο ζήτημα της παροχής ρευστότητας στα νοικοκυριά. Τα τελευταία χρόνια τα ενεχυροδανειστήρια, εκτός από λίρες και τιμαλφή, δέχονται και άλλα αντικείμενα. Όπως για παράδειγμα τροχοφόρα οχήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πίνακες ζωγραφικής, ακίνητα κτλ.

Τα ενεχυροδανειστήρια λειτουργούν στη λογική των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο με τη δυνατότητα παροχής ρευστότητας στα νοικοκυριά, δίχως τις ατελείωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες των τραπεζών, που συνήθως διαρκούν μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορούν να προσφέρουν λύσεις και διεξόδους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Επίσης όταν απευθύνεστε σε ενεχυροδανειστήρια θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι αυτά λειτουργούν νόμιμα και να προσέχουν τους όρους συνεργασίας.  Η αγορά χρυσού δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση.