Η εφαρμογή μόνωσης ταράτσας στο σπίτι σας σάς εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη. Πρώτο και πολύ βασικό, είναι η ενεργειακή του αναβάθμιση και η οριστική επίλυση προβλημάτων όπως η μούχλα, η υγρασία και οι διαρροές. Διαμάντι και νεώτερο μέλος στον τομέα των μονώσεων ταρατσών αποτελούν οι πρωτοποριακές πράσινες ταράτσες. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι -εκτός από την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας- έχουν πολλαπλά περιβαλλοντολογικά οφέλη:

prasino-ktirio-kipos-se-orofi-taratsa

  • ποιότητα του αέρα: Η μαζική φύτευση ταρατσών σε μια πόλη έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα της. Οι πράσινες ταράτσες συμβάλλουν στη μείωση αφενός των ρυπογόνων σωματιδίων του αέρα και αφετέρου των ποσοστών συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα χάρη στην παραγωγή οξυγόνου. Παράλληλα, οι πράσινες ταράτσες απορροφούν εξαφανίζοντας από την ατμόσφαιρα τα βαρέα μέταλλα, τα αιωρούμενα σωματίδια και άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγαν (μέσω της βροχής) στο έδαφος μολύνοντας το νερό. Έμμεσο αποτέλεσμα κατ’ επέκταση είναι και η καλύτερη ποιότητα νερού σε μια περιοχή με πολλές φυτεμένες ταράτσες.
  • βιοποικιλότητα: Οι πράσινες ταράτσες λειτουργούν θετικά στην αύξηση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής συγκριτικά με τις παραδοσιακές γκρίζες ταράτσες. Οι περισσότεροι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί προμοτάρουν την τοποθέτηση πράσινων ταρατσών, καθότι αυτές προσελκύουν είδη πανίδας της περιοχής καθώς και σπάνια είδη πτηνών. Παράλληλα, η τοποθέτηση σπάνιων φυτών στην ταράτσα, αυξάνει τη βιοποικιλότητα της περιοχής.
  • εξοικονόμηση ενέργειας: Οι πράσινες ταράτσες σύμφωνα με έρευνες προσφέρουν ενεργειακή ισορροπία στα κτήρια και υψηλή θερμομόνωση. Αυτά έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας στο περιβάλλον. Έμμεσο αποτέλεσμα είναι η γενικότερη εξισορρόπηση του ενεργειακού συστήματος μιας περιοχής, που ρυθμίζει και τα επίπεδα θερμοκρασίας. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο Σικάγο, αν όλες οι ταράτσες ήταν πράσινες, ετησίως -λόγω των καλύτερων επιπέδων θερμοκρασίας- θα υπήρχε όφελος 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα του κλιματισμού. Οι πράσινες ταράτσες λειτουργούν ως θερμικά «εμπόδια» που εγκλωβίζουν ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.
  • χώροι πρασίνου: Η αξία των χώρων πρασίνου για τους κατοίκους και τους εργαζομένους στις μεγαλουπόλεις είναι αναγνωρισμένη από πολλές κυβερνήσεις. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε από το περιοδικό English Nature, κάθε κάτοικος μεγαλούπολης δεν πρέπει να «απέχει» από το πράσινο απόσταση μεγαλύτερη από 300 μέτρα, για να μη χαθεί η επαφή του με τη φύση. Οι πράσινες ταράτσες καλύπτουν αυτή την ανθρώπινη ανάγκη, επηρεάζοντας θετικά την υγεία (σωματική και πνευματική) και την ψυχολογία του ανθρώπου.
  • ανθρώπινη υγεία: Υπάρχουν πολλές μελέτες και έρευνες για τη θετική επίδραση της επαφής με τη φύση στην ανθρώπινη υγεία. Οι θετικές επιδράσεις περιλαμβάνουν οφέλη και σε πνευματικό επίπεδο (μείωση του στρες) και σε σωματικό επίπεδο (εισπνοή καλύτερης ποιότητας αέρα). Παράλληλα, η επαφή με το πράσινο μπορεί να συμβάλλει στη γενικότερη ευημερία. Σύμφωνα με έρευνες, η αποκατάσταση ασθενών σε μετεγχειρητικό στάδιο είναι γρηγορότερη σε «πράσινα» περιβάλλοντα. Τα πλεονεκτήματα επεκτείνονται και στην αποδοτικότητα στην εργασία. Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον αυξάνει την όρεξη για εργασία και μειώνει την ανία κατά τις εργάσιμες ώρες.
  • καλύτερη διαχείριση των όμβριων υδάτων: το κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις κατά τους χειμερινούς μήνες είναι η «διαχείριση» των νερών από πλημμύρες και καταιγίδες. Οι πράσινες ταράτσες λειτουργούν ως χώροι αποθήκευσης νερού, καθότι τα φυτά ποτίζονται κυρίως από αυτό. Σύμφωνα με έρευνες, κατά τους χειμερινούς μήνες οι πράσινες ταράτσες απορροφούν το 25-40% του νερού της βροχής με τα επακόλουθα πλεονεκτήματα.