Μια ειδική κατηγορία μηχανημάτων συσκευασίας είναι τα μηχανήματα περιτύλιξης παλέτας. Τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία σε πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βαθμό και είναι διαθέσιμα σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το είδος της λειτουργίας. Οι κυριότεροι τύποι είναι τα μηχανήματα χαμηλού προφίλ, τα μηχανήματα υψηλού προφίλ, τα μηχανήματα αιωρούμενου βραχίονα και άλλα μηχανήματα ειδικών εφαρμογών που θεωρούνται συνοδευτικά εργαλεία και όχι μηχανήματα συσκευασίας.

Η χρήση των μηχανημάτων περιτύλιξης, όπως είναι προφανές, δεν περιορίζεται σε γραμμές συσκευασίας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την περιτύλιξη μεμονωμένων αντικειμένων προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά και διάθεση τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η περιτύλιξη ελαστικών αυτοκινήτων, μεταχειρισμένων ανταλλακτικών οχημάτων, και η περιτύλιξη άδειων συσκευασιών (π.χ. καφάσια) για την μεταφορά τους από τα σημεία διάθεσης των προϊόντων.

μηχανες συσκευασιαςΟι εφαρμογές αυτές είναι δυνατές χάρη στις δύο βασικές ιδιότητες των μηχανημάτων περιτύλιξης που είναι η ευκολία στην εφαρμογή της συσκευασίας και η ανθεκτικότητα της μεμβράνης περιτύλιξης. Αξίζει να σημειωθεί  πως η ευκολία στην αφαίρεση της συσκευασίας είναι σημαντικό πλεονέκτημα σε αρκετές εφαρμογές.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των μηχανημάτων περιτύλιξης παλετών από οικονομικής άποψης είναι το ποσοστό επιμήκυνσής της μεμβράνης που μπορεί να επιτευχθεί με κάθε τύπο μηχανήματος. Η χειροκίνητη περιτύλιξη μπορεί να επιτύχει επιμήκυνση της μεμβράνης κατά 20%, ενώ η μηχανική περιτύλιξη μπορεί να επιτύχει μέχρι και 250% επιμήκυνση. Αν αναλογιστούμε ότι η αξία του φιλμ στη διάρκεια της χρήσης του μηχανήματος είναι πολλαπλάσια από την αξία του ίδιου του μηχανήματος, γίνεται αντιληπτό ότι για μεσαίους και μεγάλους όγκους παραγωγής είναι προτιμητέα η αγορά ενός μηχανήματος που επιτυγχάνει μεγάλη επιμήκυνση. Για μικρότερες παραγωγές χρειάζεται να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών αλλά, το πιθανότερο είναι, πως και σε αυτή την περίπτωση η χρήση ενός μηχανήματος είναι οικονομικότερη.

Μηχανήματα περιτύλιξης παλέτας χαμηλού προφίλ: Τα μηχανήματα αυτά είναι προτιμητέα για ξηρές περιοχές, καθώς η παλέτα θα πρέπει να ακουμπήσει κατευθείαν στο έδαφος ή να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτό. Η χρήση ράμπας διευκολύνει τη φόρτωση του περιστρεφόμενου δίσκου. Τα ίδια τα μηχανήματα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα με ένα περονοφόρο μηχάνημα, αλλά μόνο από το τμήμα ελέγχου του μηχανήματος περιτύλιξης που φέρει το περισσότερο βάρος.

Μηχανές συσκευασίας υψηλού προφίλ: Τα μηχανήματα αυτά προϋποθέτουν τη χρήση περονοφόρου για τη φόρτωση του περιστρεφόμενου δίσκου, καθώς αυτός βρίσκεται 15 ως 20 εκατοστά του μέτρου πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Η περιτύλιξη της μεμβράνης μπορεί να είναι χειροκίνητη ή μηχανική με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συζητήθηκαν παραπάνω.  Η χρήση ράμπας είναι δυνατή κατά περίσταση, ειδικά σε μικρά φορτία.

Μηχανήματα αιωρούμενου βραχίονα: Στα μηχανήματα αυτά, ο δίσκος περιστροφής αντικαθίσταται από ένα βραχίονα που τυλίγει τη μεμβράνη μηχανικά εκτελώντας μία περιστροφική κίνηση γύρω από την παλέτα. Τα μηχανήματα αυτά έχουν μεγαλύτερο κόστος και περισσότερα έξοδα συντήρησης, αλλά είναι πιο αποτελεσματικά σε μεγάλους όγκους παραγωγής γιατί καταργούν την ανάγκη χρήσης συμπληρωματικών μηχανημάτων. Τα μηχανήματα αιωρούμενου βραχίονα προϋποθέτουν τη λήψη διαφορετικών μέτρων ασφαλείας του προσωπικού και κυρίως την οριοθέτηση και σήμανση του χώρου περιτύλιξης για την αποφυγή ατυχημάτων.

Μηχανήματα ειδικών εφαρμογών: Τα μηχανήματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη χρήση σε συγκεκριμένα προϊόντα. Ειδικοί τύποι χρησιμοποιούνται στη συσκευασία κουφωμάτων , ελαστικών, ογκωδών αντικειμένων με μεμβράνη αεροπλάστ ή αφρό συσκευασίας.