Πολλές επιχειρήσεις δεν αποδίδουν τη σημασία που πρέπει στα συστήματα barcode, ενώ μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ σημαντικούς πόρους. Με μία μικρή μόνο επένδυση που περιλαμβάνει barcode readers, τις ετικέτες και εκτυπωτές thermal printers, μπορούν να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων.

Τα συστήματα barcode εκμηδενίζουν την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους στην καταμέτρηση των προϊόντων, την ταξινόμηση τους, την τιμολόγηση τους αλλά και τη διαδικασία των δεδομένων. Τα barcode scanners είναι τόσο αξιόπιστα, χάριν μάλιστα στις τεχνολογικές βελτιώσεις των laser και των συστημάτων οπτικής αναγνώρισης, που η πιθανότητα λάbarcode readerθους είναι ουσιαστικά μηδενική.

Τα συστήματα barcode μειώνουν τον χρόνο εκπαίδευσης των εργαζομένων. Ο χρόνος εκπαίδευσης για τον χειρισμό ενός barcode scanner είναι μερικά λεπτά όταν ο χρόνος εκπαίδευσης στην αναγνώριση και την ταξινόμηση των προϊόντων είναι πολύ μεγαλύτερος. Επίσης μειώνονται οι ανάγκες επανεκπαίδευσης Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται να εκπαιδεύονται σε νέα προϊόντα, τα προϊόντα εισέρχονται ή εξέρχονται σε πολύ μικρότερους χρόνους και η απόκτησης ενός συστήματος barcode αποσβένεται αμέσως. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πολύ μεγάλους καταλόγους, αφενός δεν είναι η δυνατή η γνώση κάθε προϊόντος από τους υπαλλήλους, αφετέρου δεν είναι απαραίτητη.

Τα συστήματα barcode δεν επιβαρύνουν την τιμή του προϊόντος. Πάντα σε μια επένδυση σκεφτόμαστε το κόστος αν μονάδα προϊόντος. Πόσο θα ακριβύνει το προϊόν μας και αν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Ακόμα και στη θεωρητική περίπτωση που το διαφαινόμενο κέρδος είναι μηδέν, ένα ολοκληρωμένο σύστημα με εκτυπωτή thermal printer και barcode scanners έχει ελάχιστο κόστος, μερικά μόνο cent στο τελικό προϊόν. Ωστόσο, η χρήση τους έχει μη μετρήσιμα οφέλη όπως η βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή (π.χ. δεν περιμένει στην ουρά) και στην βελτίωση της εργασίας του υπαλλήλου.

Τα συστήματα barcode είναι ιδιαίτερα ευέλικτα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές δουλειές και όχι μόνο για τις πληρωμές σε ένα ταμείο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδυαστούν συγκεκριμένες προσφορές με συγκεκριμένα προϊόντα όταν η διαθεσιμότητα τους είναι συγκεκριμένη (π.χ. προσφορές στα τελευταία κομμάτια). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για νέες παραγγελίες.

Τα συστήματα barcode βελτιώνουν τα logistics μιας επιχείρησης. Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε μια επιχείρηση είναι οι καταμετρήσεις και ο εφοδιαστικός έλεγχος. Με τα barcode υπάρχει real time πληροφόρηση για το τι υπάρχει στην αποθήκη, τι υπάρχει στο δρόμο και τι υπάρχει σε παραγγελίες εισερχόμενες και εξερχόμενες. Η διαφορά είναι τόσο στην ευκολία όσο και στο real time.

barcode scannersΤα συστήματα barcode βελτιώνουν την λήψη των αποφάσεων. Συνήθως, εκτός από το barcode scanner και τον εκτυπωτή thermal printer, τα συστήματα συνδυάζονται με ένα υπολογιστικό σύστημα (στην απλούστερη περίπτωση έναν υπολογιστή) για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων. Η γρήγορη καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική στη λήψη αποφάσεων ειδικά στο σύγχρονο περιβάλλον της οικονομίας.

Τα συστήματα barcode είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένα. Το barcode reader μπορεί να είναι οπτικό ή laser, η ετικέτα από χαρτί ή συνθετικό υλικο αναλόγως του εκτυπωτή thermal printer, φορητό ή σταθερό, διαφόρων μεγεθών, ικανό να διαβάσει από μικρή έως μεγάλη απόσταση, σε διαφορετικές γωνίες κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει πάντα υπάρχει ένα σύστημα για κάθε επιχείρηση το οποίο φυσικά θα επιλέξει σε συνεργασία με τον προμηθευτή του.