Στην αγορά χρυσού η σύμβαση ενεχύρου αποτελεί μία σύμβαση εμπράγματης ασφάλειας για τα αντικείμενα που θέλετε να ενεχυριάσετε. Κάτι αντίστοιχο με την υποθήκη για τα ακίνητα. Η σύμβαση αυτή δημιουργείται για να εξασφαλισθεί ο δανειστής καθώς και ο δανειζόμενος. Αφού ελοχεύει ο κίνδυνος, όταν κάποιος παρέχει δάνειο, να μην εισπράξει πίσω το αρχικό ποσό και τους συμφωνημένους τόκους. Για να αποφευχθεί αυτή η πιθανότητα, ο δανειστής χορηγεί την πίστωση μόνο αν του παρασχεθεί κάποια ασφάλεια, δηλαδή αν αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα πάνω στο αντικείμενο. Όμως με την ίδια σύμβαση εξασφαλίζεται και ο δανειζόμενος αφού του εγγυάται πως θα λάβει πίσω το ενέχυρο, στην κατάσταση που το παρέδωσε.

Με τη σύσταση σύμβασης ενεχύρου, ο ενεχυροδανειστής μπορεί να ικανοποιηθεί στην περίπτωση που ο ενεχυριαστής δεν επιστρέψει το ποσό που δανείστηκε. Αυτό θα συμβεί αποκτώντας την κυριότητα του αντικειμένου. Για τη σύσταση του ενεχύρου δεν αρκεί μονομερής δικαιοπραξία από το δανειστή ή τον οφειλέτη, αλλά σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Ο ενεχυριαστής, που χρειάζεται άμεσα μετρητά, επισκέπτεται το ενεχυροδανειστήριο προσκομίζοντας το αντικείμενο που θέλει να βάλει ως ενέχυρο. Tο οποίο συνήθως είναι κάποιο κόσμημα, ρολόι αλλά πολλές φορές κάποια επώνυμη τσάντα και κάποιες άλλες κάποιο αυτοκίνητο. Οι εκτιμητές του ενεχυροδανειστηρίου αφού το εκτιμήσουν, δίνουν μία προσφορά για το αντικείμενο. Η οποία μπορεί να αγγίζει και το μισό της πραγματικής τιμής. Αν υπάρξει συμφωνία, συνομολογείται η σύμβαση ενεχύρου και ο οφειλέτης παραδίδει τη νομή του πράγματος στο δανειστή.

Goldbuyers.co.gr - Αγορά Χρυσού - Εκτίμηση αντικειμένων

Αγορά χρυσού: Ενεχυρίαση

Βασική υποχρέωση του ενεχυρούχου δανειστή είναι καταρχάς να φυλάει το αντικείμενο. Για αυτή μάλιστα την υπηρεσία τα ενεχυροδανειστήρια χρεώνουν τέλη υπηρεσίας. Άλλες υποχρεώσεις του δανειστή είναι να μη χρησιμοποιεί το αντικείμενο χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη. Καθώς και να δώσει το αντικείμενο πίσω σε αυτόν αν ξεχρεωθεί η οφειλή. Αν δηλαδή ο ενεχυριαστής επιστρέψει το δάνειο μαζί με τους τόκους.

Η σύμβαση διαρκεί έναν, δύο ή έξι μήνες και μετά τη λήξη της ο ενεχυριαστής οφείλει να καταβάλει πίσω το ποσό που δανείστηκε. Αν δεν το κάνει, η κυριότητα του αντικειμένου περιέρχεται στο δανειστή. Ο οποίος στη συνέχεια ως κύριος μπορεί να χρησιμοποιήσει το αντικείμενο όπως επιθυμεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις εκποιείται μέσω απευθείας πώλησης ή πλειστηριασμού.

Goldbuyers.co.gr - ενεχυροδανειστήριο - κοσμήματα

Αγορά χρυσού: Αγορά και Πώληση

Η αύξηση των επιχειρήσεων στην αγορά χρυσού είναι γεγονός. Αφού η οικονομική κρίση έχει φέρει πολλούς ιδιώτες και επιχειρηματίες στην πόρτα των ενεχυροδανειστηρίων. Εφόσον η ανάγκη για απόκτηση χρημάτων άμεσα είοναι επιτακτική. Για αυτό το λόγο η ίδρυση πολλών ενεχυροδανειστηρίων στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ραγδαία.

Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και στο χώρο της πώλησης αντικειμένων. Όπως για παράδειγμα κοσμημάτων πολύτιμων ή μη, ρολογιών και γενικά διαφόρων αντικειμένων. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουν την ευκαιρία σε εκείνους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν καινούργιο κάποιο πολύτιμο αντικείμενο. Έτσι, ένα ενεχυροδανειστήριο μπορεί να λειτουργεί ουσιαστικά όχι μόνο ως τέτοια επιχείρηση αλλά ως ανταλλακτήριο χρυσού και χώρος πώλησης μεταχειρισμένων τιμαλφών.

Τα περισσότερα ενεχυροδανειστήρια στην Αθήνα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις λειτουργούν νόμιμα με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και με άδεια λειτουργίας. Όμως, πρέπει να είστε προσεκτικοί απέναντι σε παράνομες επιχειρήσεις που δεν σας δίνουν απόδειξη και παραστατικά. Διότι ουσιαστικά είναι τοκογλυφικές επιχειρήσεις. Οπωσδήποτε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να εμπιστεύεστε ενεχυροδανειστήρια με πολυετή παρουσία στην αγορά, γνωστό όνομα και τα οποία ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες για την τιμή χρυσού.